Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, 9 ana başlık 75 alt başlık +2300 somut hedef, politika ve projeden oluşan Yarının Türkiyesi İçin Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanmasına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Ortak Mutabakat Metni İçin Tıklayınız