9 Şubat 2023, Perşembe

Hacıbektaş HEM’de Sürü Yönetimi Elemanı kursu açılacak

Oluşturma
11 Ocak 2023, Çarşamba 16:27

Güncelleme
11 Ocak 2023, Çarşamba 18:21

Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi’nce Sürü Yönetimi Elemanı kursu açılacak. Kursta eğitici olarak görev almak için aşağıda şartları taşıyanların Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezine 17 Ocak 2023 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında aşağıda ifade edilen şartları taşıyanlar öğretmen/eğitimci
olarak görevlendirilirler:

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;
a. Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı, Hayvan
Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği alan öğretmeni
olarak atananlar,
b. Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı, Hayvan
Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği alanına kaynak
teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi veya öğretim
görevlileri,
c. Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı, Hayvan
Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği alanına kaynak
teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte veya ön lisans programı
mezunları

2. Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
alan mezunları veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlar.